Προσομοιώσεις, διαγνωστικά & διαδικτυακά tests

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
www.eimastemesa.gr
www.keystone.gr

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,
Στα φροντιστήρια Ε. Στογιάννης και στα πλαίσια της ολοκληρωμένης υποστήριξης και αξιολόγησης των μαθητών μας, πρόσθετα με τις κατ’ οίκον εργασίες και την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων 3ωρων διαγωνισμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέρουμε Θέματα προσομοίωσης και Διαγνωστικά tests:

Θέματα προσομοίωσης

Συμμετέχουμε στις προσφερόμενες υπηρεσίες της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.) και την πλατφόρμα ετήσιας ολοκληρωμένης διαδικασίας επιστημονικής υποστήριξης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πορείας, ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, και έχουμε πρόσβαση σε μία μεγάλη βάση δεδομένων για διαγωνίσματα προετοιμασίας, εμπέδωσης και επανάληψης.

Διαγνωστικά tests (diagnostic)

Διενεργούμε στην αρχή της σχολικής χρονιάς το ηλεκτρονικό, διαγνωστικό πρόγραμμα Gnosis Test+, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται:

  “Ακτινογραφία” των προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθητή

  Εντοπισμός τυχόν αδυναμιών των μαθητών.

  Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του μαθητή να παρακολουθήσει και να εμπεδώσει με επιτυχία την ύλη του μαθήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

  Ένταξη των μαθητών σε τμήματα αντίστοιχης δυναμικότητας.

Αποτέλεσμα του τεστ είναι μια αναλυτική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι επιδόσεις, αλλά και οι αδυναμίες του μαθητή, ανά εξεταζόμενη ενότητα, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Ελάτε να γνωρίσετε τον σύγχρονο χώρο μας, να σας ενημερώσουμε για όλες τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους και τα προγράμματα μας, αλλά και να συζητήσουμε από κοντά ό,τι σας ενδιαφέρει ή απασχολεί σχετικά με το παιδί σας.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής Σπουδών
Ε. ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ