Το ψηφιακό φροντιστήριο Στογιάννης | Η πλατφόρμα BigBlueButton

keyschool

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

Το BigBlueButton είναι η πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Keyschool. Το μάθημα γίνεται ζωντανά από απόσταση, με ήχο και εικόνα και υποστηρίζονται οι διαδικασίες του διαμοιρασμού διαφανειών (pdf και ppt), βίντεο, πίνακα, chat, voice, επιφάνειας εργασίας, καθώς και η χρήση πρόσθετων τεχνολογικών μέσων (ψηφιακή γραφίδα, headsets, κτλ).

Το BigBlueButton αποτελεί μία γρήγορη, εύκολή στη χρήση και αποτελεσματική εκπαιδευτική λύση. Είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή παροχής εκπαίδευσης από απόσταση, που προσφέρει αληθινά χρήσιμες υπηρεσίες στους μαθητές και τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας:

  • Τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα προγραμματίζονται κεντρικά από τη Διοίκηση και τη γραμματεία του φροντιστηρίου, σύμφωνα με την υφιστάμενη δομή του φροντιστηρίου (μαθητές, τμήματα, μαθήματα, καθηγητές, κλπ.).
  • Οι μαθητές κάνουν τα μαθήματά με τον καθηγητή τους, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Το κάθε μάθημα φιλοξενείται σε διαφορετική εικονική – ψηφιακή τάξη και διεξάγεται με τη χρήση πίνακα και αμφίδρομη (προφορική & γραπτή) επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και μαθητών.
  • Η εικονική τάξη λειτουργεί άριστα ακόμη και με «αργές» γραμμές internet.
  • Υπάρχει κεντρικός έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (οργάνωση και παρακολούθηση των τμημάτων, των μαθημάτων, των απουσιών και του εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει το κάθε μάθημα, ενημερώσεις) από τη Διοίκηση του φροντιστηρίου.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας, αποστολής εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγησης, μεταξύ μαθητών και καθηγητών.

Με το BigBlueButton έγινε εφικτή η προσομοίωση του ζωντανού μαθήματος της τάξης.

Με την ολοκληρωμένες υπηρεσίες της εφαρμογής Keyschool και την πλατφόρμα BigBlueButton, το ψηφιακό φροντιστήριο Ε. Στογιάννης είναι πραγματικότητα.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής Σπουδών
Ε. ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ