Προφίλ

Το Προφίλ των Εκπαιδευτηρίων μας

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,
Τα 32 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ιδιωτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης μας οδήγησαν να αντιμετωπίζουμε τον κάθε σπουδαστή ξεχωριστά και να αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Αυτό αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη προκειμένου να ωθήσουμε τους σπουδαστές μας να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, να αγαπήσουν το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα εξεταστούν, και τελικά να σταδιοδρομήσουν.

Έχοντας ως πρότυπο μεγάλα Ελληνικά και Διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα και επανδρωμένα με άριστα καταρτισμένους καθηγητές και έμπειρο διοικητικό προσωπικό, τα εκπαιδευτήρια μας αποτελούν επιλογή αιχμής για κάθε γονέα. Ιδιαίτερα για την χρονιά των πανελληνίων θεωρούμε ότι αυτή αποτελεί πανεπιστημιακό έτος, μέρος του κλάδου σπουδών που θα ακολουθήσουν οι σπουδαστές μας, και τους προετοιμάζουμε κατάλληλα για αυτό.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής Σπουδών
Ε. ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ