Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πολύ συχνά δυσκολεύονται να επιλέξουν την σωστή κατεύθυνση προκειμένου να ακολουθήσουν τον κατάλληλο κλάδο σπουδών.

Για τον λόγο αυτό τα εκπαιδευτήρια μας παρέχουν εξατομοικευμένες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε όλους τους μαθητές μας σε αυτήν την δύσκολη για αυτούς χρονική στιγμή.

Έχοντας επιλέξει προσεκτικά τους συνεργάτες μας συνεργαζόμαστε με το Κέντρο Αριάδνη, ένα κέντρο εξειδικευμένων ψυχολόγων και συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΣΕΠ